Pogoji uporabe »Aplikacije Vigo«

1.     KAJ JE VIGO

Aplikacija Vigo (v nadaljevanju: aplikacija) je namenjena uporabnikom, ki sklenejo »Vigo zavarovanje« pri Zavarovalnici Sava, d.d. Aplikacija omogoča asistenčne storitve, ki se nanašajo na nudenje pomoči ob prometni nesreči oziroma kraji motornega kolesa, na oceno vožnje, ogled vožnje ter na ostale obvestila v zvezi z vožnjo uporabnika. S pomočjo aplikacije uporabnik torej avtorizira premike, preverja lokacijo motorja in mu sledi v primeru kraje, pregleduje svoje podatke o vožnji ter upravlja SOS klic v primeru prometne nesreče.  

2. NAMESTITEV IN REGISTRACIJA UPORABNIKA

Uporabnik mora pred namestitvijo aplikacije skleniti zavarovanje Vigo pri Zavarovalnici Sava, d.d., nato pa na podlagi tega po pošti prejme telemetrično napravo Vigobox. Aplikacija, ki jo uporabnik namesti na svoj mobilni telefon, uporabnika vodi skozi postopek registracije, v katerem si ta izbere uporabniško ime in geslo, upravlja dovoljenja uporabe, vpiše svoje podatke, številko zavarovalne police ter podatke o zavarovanem motornem kolesu. Aplikacija preko QR kode uporabnika vodi tudi skozi namestitev naprave Vigobox na motorno kolo.

 

3.     PODPRTE NAPRAVE

Aplikacija je na voljo za pametne telefone s sistemom Android ali iOS s seznama, ki je na voljo na www.vigozavarovanje.si/naprave . Uporabniki si aplikacijo lahko naložijo tudi preko trgovine Google Play ali App Store.

 

4.     GLAVNE FUNKCIJE APLIKACIJE

a. Avtorizacija in zaznavanje kraje

Prisotnost uporabnikovega mobilnega telefona preko aplikacije telemetrični napravi Vigobox sporoči, da je za premik odgovoren lastnik  motorja. V primeru, da ob premiku motorja telefona ni v bližini, bo aplikacija lastnika oz. uporabnika obvestila o potencialnem izvrševanju kraje. Aplikacija uporabniku omogoča preverjanje lokacije motorja in sledenje v primeru kraje.

b. Obveščanje v primeru zaznave nesreče

V primeru, ko Vigobox zazna prometno nesrečo, lahko uporabnik preko aplikacije prekliče klic na pomoč in obvestilo centru za obveščanje. V nasprotnem primeru se na pristojni center za obveščanje avtomatsko sproži SOS klic.

c.   Ocena vožnje

Aplikacija, ki je sicer namenjena le uporabniku, na podlagi podatkov iz Vigoboxa generira splošno oceno vožnjo uporabnika in ne odraža nujno tudi dejanske kvalitete vožnje uporabnika.

d. Ogled voženj

Uporabnik si lahko znotraj aplikacije ogleda trase in osnovne podatke o posameznih vožnjah z motornim kolesom.

e. Obvestila in druge funkcije

Uporabnik bo znotraj aplikacije prejemal tudi druga uporabna obvestila ter kasneje (ko bo na voljo nadgradnja aplikacije), uporabljal dodatne funkcije.

 

5.     UPORABA BLUTOOTH-a, GPS-a IN MOBILNIH PODATKOV

a. Aplikacija za delovanje potrebuje vklop funkcije bluetooth, preko katere se poveže z napravo Vigobox in preveri, ali je za premik odgovoren lastnik motorja. Uporabnik mora imeti vklopljen Bluetooth vedno, ko motorno kolo premika oziroma prične z vožnjo. Funkcija bluetooth je lahko sicer po tem, ko uporabnik prične z vožnjo tudi izključena, vendar pa bodo obvestila, vezana na asistenčno storitev v primeru potencialnega nepooblaščenega premika motornega kolesa v tem primeru uporabniku posredovana le v obliki sms sporočil.

b. Aplikacija za delovanje potrebuje lokacijo in GPS, ki sta namenjena lociranju naprave v primeru neavtoriziranega oz. nepooblaščenega premika motornega kolesa.

c.   Aplikacija za delovanje porabi zelo malo mobilnih podatkov (obračunajo se po ceniku uporabnikovega operaterja), uporablja pa jih v naslednjih primerih:

                                              i. Za preverjanje in avtorizacijo pri premiku motorja (minimalna poraba okvirno 0,01 Mb podatkov );

                                             ii. Za preklic tatvine ali preklic pomoči ob zaznavi nesreče (minimalna poraba, okvirno 0,01 Mb);

                                            iii. Za preverjanje trenutne lokacije motorja (minimalna poraba okvirno 0,01 Mb podatkov);

                                            iv. Pregled voženj, obvestila in druge funkcionalnosti (poraba odvisna od dolžine vožnje in obsega podatkov – 1 ura je okvirno 10 Mb podatkov);

                                             v. Osveževanje stanja in ocene (minimalna poraba – mesečno okvirno 10Mb);

                                            vi. Prenos podatkov mora biti omogočen vsakič, ko uporabnik prične z vožnjo, kakor tudi v primeru željenega preklica obvestila o potencialni kraji motornega kolesa in prometne nesreče. Vse ostale funkcije lahko uporabnik uporablja tudi v Wifi omrežju. Prenos podatkov je lahko po tem, ko uporabnik prične z vožnjo sicer tudi izključen, vendar pa bodo obvestila, vezana na asistenčno storitev v primeru potencialnega nepooblaščenega premika motornega kolesa v tem primeru uporabniku posredovana le v obliki sms sporočil.

                                          vii. Stroški prenosa podatkov na mobilnem telefonu so strošek uporabnika. Predvsem v tujini je potrebno preveriti cene in zakup prenosa podatkov. V primeru, da uporabnik izklopi prenos podatkov, bo uporabnik v primeru potencialnega nepooblaščenega premika motornega kolesa vseeno prejel SMS obvestilo o omenjenem premiku.

d. Aplikacija je sama po sebi zelo majhen porabnik baterije telefona, prav tako bluetooth in vklopljen prenos podatkov. Večji porabnik baterije je GPS, ki pa ga ni potrebno imeti vklopljenega, saj ga uporabnik potrebuje le za prikaz razdalje do motorja.

 

6.     VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sprejemom Pogojev uporabe »Aplikacije Vigo« uporabnik soglaša, da podjetje Movalyse d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje podatke v obsegu, navedenemu spodaj:

 

PODATKI, KI JIH UPORABNIK VNESE V APLIKACIJO

Uporabnik je odgovoren za pravilnost v aplikacijo vnesenih podatkov, ki so potrebni za povezavo telefona in mobilne aplikacije s sklenjenim zavarovanjem Vigo:

 

a.     Vaši osebni podatki:

                                              i. ime in priimek;

                                             ii. telefonska številka;

                                            iii. datum rojstva.

b.     Podatki o zavarovanju:

                                              i. številka zavarovalne police.

c.      Podatki o motorju:

                                              i. znamka motorja;

                                             ii. model motorja;

                                            iii. letnik motorja;

                                            iv. število kilometrov motorja;

                                             v. Vin številka.

 

PODATKI, KI JIH ZBIRA IN POSREDUJE VIGOBOX ALI APLIKACIJA VIGO

Spodaj navedeni podatki se zbirajo na strežniku in omogočajo pregled voženj uporabnika, njegovo oceno vožnje ter zaznavo morebitne kraje ali nesreče. Podatki se generirajo desetkrat v sekundi.

 

a.     Ura in datum procesorja;

b.     Ura in datum GPS-a;

c.      ID naprave;

d.     GPS širina;

e.     GPS dolžina;

f.      Index zapisa;

g.     Število napak na napravi;

h.     Stanje naprave;

i.       Nivo polnosti baterije;

j.       Koda države;

k.     Tip omrežja;

l.       Moč signala;

m.   Nadmorska višina;

n.     Hitrost;

o.     Pospeški v treh oseh (x, y, z);

p.     Naklon v treh oseh (x, y, z);

q.     Podatek o lokaciji telefona.

 

PODATKI, KI SE POSREDOVANI POGODBENIM OBDELOVALCEM

V primeru prometne nesreče se spodaj navedeni podatki posredujejo Zavarovalnici Sava, d.d. in partnerskemu podjetju za obveščanje TBS TEAM 24 d.o.o. Podatki se posredujejo z namenom klica na pomoč.

                                              i. Številka police;

                                             ii. Ime in priimek zavarovanca;

                                            iii. Telefonska številka zavarovanca;

                                            iv. Datum in ura dogodka;

                                             v. GPS širina;

                                            vi. GPS dolžina.

 

V primeru tatvine se Zavarovalnici Sava, d.d. posredujejo vsi zbrani podatki z obdobje od 24h pred krajo do najdbe motorja.

 

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Poleg zgoraj naštetih primerov obdelave osebnih podatkov se podatki obdelujejo še v naslednje namene:

a.     zagotavljanje podpore uporabnikov in odprava tehničnih težav;

b.     komuniciranje z uporabniki ter prilagajanje ponudbe uporabniku;

c.      razvoj, izboljševanje in zagotavljanje vseh funkcionalnosti storitve zdaj in v prihodnje;

d.     razumevanje in analiziranje potreb uporabnika ter izboljšanja uporabniške izkušnje z razvojem novih funkcionalnosti in lastnosti;

e.     upravljanje vašega uporabniškega računa;

f.      oceno vožnje in analizo posameznih elementov vožnje ter drugi raziskovalni in statistični nameni;

g.     varstvo interesov in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe ali katere koli druge pogodbe, sklenjene med uporabnikom in Zavarovalnico Sava, d.d., skladno s splošnimi pogoji zavarovanja Vigo (npr. sklenitev, izvajanje, spremljanje in odpoved pogodbe);

h.     segmentirano neposredno trženje, vključno z oblikovanjem uporabnikovega profila, trženje produktov družb Movalyse d.o.o., Zavarovalnica Sava, d.d. in drugih pogodbenih partnerjev v okviru aplikacije na uporabnikov elektronski naslov;

i.       obravnava zavarovalnih zahtevkov s strani Zavarovalnice Sava, d.d. v primeru kraje vozila;

d.     intervencija v primeru zaznave prometnih nesreč s strani Zavarovalnice Save, d.d. in TBS TEAM 24 d.o.o.;

j.       priprava novih zavarovalnih produktov na podlagi anonimiziranih podatkov analize vožnje;

k.     drugi nameni v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

HRAMBA PODATKOV

Movalyse d.o.o. hrani preko mobilne aplikacije posredovane osebne podatke[NE1]  5 let po prenehanju uporabe aplikacije.

 

PRAVICE UPORABNIKOV, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Uporabnik aplikacije lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov ali izbris računa in s tem osebnih podatkov, ki se obdelujejo v aplikaciji. Pisno zahtevo uporabnik posreduje na naslov Movalyse d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana ali preko e-maila na info@vigozavarovanje.si.

V takšnem primeru se lahko posledično onemogoči ena ali več funkcionalnosti aplikacije in produkta.

 

7.     IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Movalyse d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane uporabnikom aplikacije ali tretjim osebam zaradi nepravilne uporabe aplikacije ali zaradi kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil.

 

8.     KONČNE DOLOČBE

Movalyse d.o.o. si pridržuje pravico, da aplikacijo Vigo spremeni, zamenja, nadgradi ali po predhodnem obvestilu tudi umakne. Ob nadgradnji aplikacije je priporočeno, da si uporabnik to takoj posodobi, saj bo le tako lahko izkoristil nove funkcionalnosti.

V primeru težav z uporabo aplikacije ali njenega nepravilnega delovanja svetujemo, da nas uporabnik kontaktira preko telefonske številke ali elektronskega naslova, navedenega v aplikaciji.

Movalyse ne odgovarja za kakršnekoli napake v delovanju aplikacije in nezmožnost uporabe aplikacije, katerih vzrok izvira iz naprave, s katero uporabnik uporablja aplikacijo ali iz informacijskega sistema, ki deluje na uporabnikovi napravi.[NE3]

Vse zlorabe aplikacije so kaznive.

Pogoji uporabe »Aplikacije Vigo« so objavljeni na: https://www.vigozavarovanje.si/ in v nastavitvah aplikacije. Movalyse d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe in dopolnitve teh pogojev. Uporabniki mobilne aplikacije Vigo bodo o vseh spremembah teh pogojev obveščeni preko aplikacije Vigo in/ali preko elektronske pošte.

Če uporabnik mobilne aplikacije ne sprejme in ne potrdi spremenjenih pogojev uporabe aplikacije, le-te ne more več uporabljati.

Morebitne spore uporabnik mobilne aplikacije Vigo in podjetje Movalyse d.o.o. prvenstveno rešujeta z medsebojnim dogovorom, sicer je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.